Parkering og standsning på privat område er ikke specifikt reguleret i færdselslovgivningen eller vejlovgivningen. 

Etablering af parkeringsrestriktioner og udførelse af parkeringskontrol på en privat parkeringsplads er dermed et rent privatretligt anliggende. 

Reglerne man kender fra færdselsloven omkring af- og pålæsning, samt standsning og parkeringsforbud gælder derfor IKKE på AB Valbyparkens område. 

På generalforsamlingen 17. april 2012 blev det besluttet, at foreningen fik parkeringsselskab til at håndhæve parkeringsreglerne på vores område jf. husordenen. 

§ 12 

1. De afmærkede parkeringspladser må kun benyttes af de beboere, der har kontrakt på pladserne. 

2. Uindregistrerede biler eller motorcykler/scootere må ikke parkeres på pladserne. 

3. Parkering på ejendommens øvrige område er forbudt. 

I praksis administreres dette på følgende måde:

Enhver henstillen af et køretøj betragtes som parkering – uanset varighed. 

Parkeringsselskabet skal observerer mod køretøjet i 10 min. inden der gives en afgift. Der er derfor 10 min. til af- og pålæsning. 

Der gives 1 afgift pr. døgn. 

Køretøjer med handicap parkeringskort og hjemmehjælpere med uniformeret køretøj er undtaget fra reglerne. 

Håndværkere SKAL hente parkeringstilladelse hos varmemesteren. 

Ved flytning – eller andet behov for parkering uden for markerede parkeringspladser – SKAL der hentes parkeringstilladelse hos varmemesteren, også selvom man allerede har parkeringstilladelse til de markerede parkeringspladser. 

Markerede parkeringspladser må kun benyttes af den andelshaver, som har betalt for rådigheden af pladsen, og KUN på egen plads. 

Parkering uden for markerede parkeringspladser SKAL foregå langs husmuren på en måde, så andre uhindret kan komme ind og ud fra området. 

Ovennævnte regler kan også hentes som PDF under Info – regler