Sortering af affald

Med den nye miljøstation, ønsker vi at alle skal hjælpe til med sortere vores affald bedre. Dette hjælper miljøet, kommunen og ikke mindst vores egne folk – til bedre at håndtere affaldet. Dette hjælper dermed også dig i sidste ende.

I en etageejendom kan man sortere sit affald i mindst elleve forskellige typer. På nedenstående faner kan du læse mere om de forskellige typer affald, og om hvordan du hjælper til at forbedre sorteringen i ejendommen.

 

Dagrenovation
dagrenovation

Dagrenovation, er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, haveaffald og storskrald er altså ikke dagrenovation.

Skraldemænd er ikke pivede. Og affaldsbeholdere kan tåle en del. Følgende retningslinjer er lavet for at give skraldemændene et bedre arbejdsmiljø og ikke mindst for hygiejnens skyld:

 • Vådt og fedtet affald skal emballeres i plastposer, hvis man har sække til dagrenovation.
 • Glasskår og andet skarpt eller stikkende affald skal pakkes ind, hvis man har sække til affald.
 • Slagger og aske afkøles og emballeres, således at støvgener undgås.
 • Stærkt støvende affald, fx fra gulvafhøvling, skal emballeres, så støvgener undgås.
 • Sod fra skorstens- og ovnrensning pakkes i særlige sodsække eller emballeres i anden tæt emballage.
 • Beholdere skal altid være lukkede, så indholdet ikke tiltrækker rotter eller andre dyr.
Papir
papir

Alt papir kan genbruges og skal derfor afleveres i de papirbeholdere, der er opstillet til formålet.

Dette må afleveres som papiraffald:

 • ugeblade
 • reklamer
 • kuverter
 • telefonbøger
 • kontorpapir
 • indpakningspapir
 • bøger
Storskrald
storskrald

Storskrald er kasseret indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald.

Affald fra bygge- og anlægsarbejder, herunder renovering og nedrivning, der udføres af den enkelte husstand uden bistand fra en håndværksvirksomhed, er storskrald. Dog anses følgende typer affald ikke som storskrald:

 • Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende
 • Sanitetsudstyr
 • Tagplader
 • Gips
 • Jord/sten/grus

Uanset størrelse eller mængde betragtes følgende ikke som storskrald: forrådneligt og/eller ildelugtende affald, elektronikaffald, farligt affald, pvc-affald, imprægneret træ, papir, pap, glas og haveaffald. Større grene, stammer og stød er dog henregnet til storskrald.

PVC
pvc

Det er din og beboernes pligt selv at aflevere pvc på en genbrugsstation, så det kan blive behandlet korrekt.

Pvc (Polyvinylchlorid) indgår i en lang række bløde og hårde plastmaterialer som fx gummistøvler, regntøj, badebolde, persienner, voksduge samt elektrikerrør, kabelbakker, tagrender, plastpaneler m.m

Det kan være svært at gennemskue, hvad der er skadeligt pvc og hvad er almindligt plastik. Er du i tvivl om et produkt indeholder pvc, så behandl det som om det indeholder pvc.

Husk affald bliver oftest hentet i biler, der sammenpresser affald. Henstillet affald må derfor ikke være længere end 1½ meter, da skraldemændene og forbipasserende bliver udsat for fare ved knusning af lange emner.

Farligt affald
farligt

Farligt affald er en lang række produkter i husholdningen som for eksempel terpentin, maling og kemikalier. Fælles for det farlige afffald er, at det ikke må afleveres i skraldespanden, da det er skadeligt for miljøet. Der er ved miljøstationen opstillet kemiskab til henstilling af farligt affald.

Glas og drikkevareemballage
glas

Alle typer glas og flasker skal afleveres i de opstillede glascontainere. Her kan du også aflevere dine dåser uden pant og plastikflasker fra drikkevarer. Emballagerne skal være tomme. Låget må gerne blive siddende på, da det også kan genanvendes.  Det er kun plast og metal fra drikkevarer, der skal i glascontainerne. Plastflasker fra skyllemiddel, afløbsrens og lignende kan skabe problemer for sortering og genanvendelse. De skal derfor i den almindelige skraldespand til dagrenovation.

Det er ikke tilladt at opsætte en “privat kasse” til vinflasker i gården, som afsættes til glas- og flaskeopkøbere. Det udhuler de økonomiske forudsætninger for, at Københavns Kommune kan tilbyde afhentning af de øvrige ordninger ud over dagrenovation uden ekstra omkostninger.

Pap og karton
pap

Pap og karton skal afleveres i de opstillede papbeholdere i gården. Du kan hjælpe de øvrige beboere til en bedre sortering og placering af pap og karton ved at bestille gratis sorteringsskilte her på siden. Pap kan også afleveres på den nærmeste genbrugsstation.

Pap er typisk emballage, fx pakken om tandpastatuben, legetøjet eller fjernsynet. Det kan også være bølgepap, røret i en køkkenrulle og bagsiden på en A4-Blok. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent. Pizzabakker må derfor ikke afleveres i papbeholderen, da der ofte sidder madrester på låget. Pizzabakker skal smides ud med dagrenovationen!

Sørg altid for at folde pappet sammen og husk at fjerne plastik, flamingo og andet fra papkasserne.

Elektronik
elektronik

Elektronik, som fx computere, elkomfurer, hårde hvidevarer, stereoanlæg, mikrobølgeovne, mobiltelefoner og batteridrevet legetøj afhentes dagen efter afhentningen af storskrald og skal derfor stilles ved siden af det almindelige storskrald i en bunke for sig.