Salg/Køb

Ved salg af sin andelslejlighed skal følgende procedure iagttages.

Foreningen har valgt at følge administrators standardprocedure ved salg af andelsboliger, og i den forbindelse er vejledningen i DEAS informationsbrev til sælger af andel, første step i processen. (se Dokumentliste punkt 1).

DEAS har som støtte for andelshavere der ønsker at sælge deres bolig, udarbejdet et ”Tjekskema” der med fordel kan printes ud – og afkrydses af sælger i takt med at de forskellige opgaver og processer gennemføres. (se Dokumentliste punkt 2).

Der fremgår yderligere detaljer i ”DEAS standardprocedure for salg af andel” (Dokumentliste punkt 3) – og i ”Erhvervsstyrelsens vejledning til køber af andel” som lovpligtigt skal udleveres til køber. (Dokumentliste punkt 4).

I forbindelse med salget, er det et krav at sælger indhenter et EL- og VVS-eftersyn hos foreningens faste håndværkere på fagområdet.

Det er ligeledes et krav, at der for opgørelse af forbedringer, fejl og mangler, samt eventuelt løsøre m.v. – udarbejdes en Vurderingsrapport af foreningens arkitektfirma.

Der bestilles tid til gennemgang af lejligheden og udarbejdelse af vurderingsrapport hos:

RUM arkitektfirma 

Tlf. 79 43 34 00

Email kab@rum.as

www.rum.as

Andelsboligforeningen har ingen venteliste. Hvis andelshaveren vælger at benytte ejendomsmægler til salget, skal bestyrelse og administrator holdes underrettet om det videre forløb.

Hvis man ikke ved sit salg umiddelbart kan finde sin køber, kan man ud over diverse opslag også forsøge disse steder:

Yderligere information kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. Lejlighederne er typisk 80 – 81 kvadratmeter.

Danske Bank tilbud til andelshavere

Særtilbud til andelshavere i A/B Valbyparken (PDF)