TIDSPLAN – reparation af murværk

2018 oktober Projektering

2018 november Udbud / licitation

2018 – 2019 maj Udførsel

TIDSPLAN – grønne områder

2018 oktober Ansøgning byggetilladelse

2019 januar Projektering

2019 februar Udbud

2019 marts Licitation

2019 april Opstart projekt

Ny gårdmand

Det er med stor glæde vi kan meddele, at vores “vikar” Christoffer er ansat som gårdmand i AB Valbyparken pr. 1/11-2018. Christoffer og Per vil herefter være den dynamiske duo i vil møde på varmemesterkontoret og på ejendommen.

VELKOMMEN TIL CHRISTOFFER