Entredøre

Vi er ved at forhandle kontrakten på plads vedrørende vores nye entredøre. Det bliver Daloc sikringsdør type S 43. Det er efter bestyrelsens mening den bedste og den billigste. Vi håber, det kan sættes i gang sidst på måneden.
 

Parkering

Vi har fået nogle klager vedrørende parkering. Vi skal præcisere, at selvom man har en parkeringstilladelse, må man kun parkere på den pladsplads man er tildelt.
 

Halloween

Der vil være græskar til afhentning hos Jesper i løber af uge 42.
 

Affald

Nu da vi har fået nye beholdere til affald, bedes man venligst læse på beholderen, hvad man må lægge i den.
 
 
Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer. Bestyrelsen.