Juletræstænding

Torsdag d. 26. november kl. 18.00 bliver juletræet tændt.

 

Indbrud

Der har været indbrud i et kælderrum. Husk at lukke kælderdørene.

 

Cykelskur

Det nye cykelskur ved blok 1 og 2 skulle starte op første uge i december.

 

Vaskekælder

Husk at hente vasketøj.

 

Yousee

Den 9. februar 2016 lukker yousee for det analoge signal.

 

Barnevognsrum

Der vil i nærmeste fremtid blive ryddet op i barnevognsrummene, så hvis man har ting ulovligt stående, så få reddet dem snarest, ellers bliver de fjernet.

Husk at lukke kælderdøre og kældervinduer, så vi undgår indbrud.

 

Cykler

Det er forbudt at stille cykler og motorcykler på fortovet. Når der kommer sne, kan der ikke fejes sne.

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.
Bestyrelsen.