Renovering ved blok 1 og 2

Nu skulle der meget gerne ske noget. Gartnerne skulle starter op i denne uge og vi har rykket Lidl for at få det sidste lavet færdig.

 

Generalforsamling

Husk Generalforsamlingen d. 7. april i medborgerhuset.

 

Varmemester

Der kan hentes maling til garageportene hos Per, så man kan male dem her i foråret. Husk at vil man i forbindelse med varmemesteren, skal man ringe på 40463793.

 

Cykler

Det er stadig ikke lovligt, at stille cykler op ad husmuren. Sæt dem i stativ eller i kælderen.

 

Altaner

Der har været 5 års gennemgang på altanerne. Da det var de samme fejl, der var meldt, blev kun nogle enkelte altaner beset. Der vil blive udarbejdet en rapport.

 

Hastighed

Der må højst køres 15 km/t på vores område.

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.

Bestyrelsen