Generalforsamling

Husk generalforsamlingen tirsdag d. 25. marts kl. 19 i medborgerhuset.

 

Entredøre

Opsætning af entredøre kører på skinner.

 

Fastelavn

Tak til de 55 fremmødte til tøndeslagning.

 

Beboermøder

Også en stor tak til alle de beboer, som mødte op til orientering omkring tv/internet og grønne områder.

 

Varmemester

Samarbejdet mellem Jesper og foreningen er ophørt. Der vil komme en redegørelse på generalforsamlingen.

Per fungerer som varmemester indtil videre. Han kan træffes på nr: 22425721.

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.

Bestyrelsen.