Skralderum

Der er kommet lås på skralderummet ved blok 2. Opgangsnøglen passer.

Sorteringen af affald er stadig alt for dårlig. Læs hvad der må smides i containerne og især hvad der ikke må smides i.

 

Altan

Altanerne er 5 år gamle, og der er ikke mere garanti. Det påhviler derfor beboerne selv at stå for reparation og vedligehold. Det er forbudt at grille på altanen, og har man altandøren åben, så undgå at spille høj musik.

 

Strøm i kælderen

Det er kun lovligt at bruge strøm i kælderrum til belysning. Misbrug kan medføre eksklusion.

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.
Bestyrelsen.