FUGER

Projektet skrider planmæssigt frem, og er faktisk foran tidsplanen. Det støver helt enormt, men vi håber alle kommer igennem.

GRØNNE OMRÅDER:

Vi har endnu ikke fået byggetilladelse til de grønne områder, hvilket skyldes uduelighed hos Københavns Kommune.

ARBEJDSWEEKEND:

Arbejdsweekender holder pause indtil efteråret p.g.a. de igangværende projekter. Der er ikke plads til flere projekter i øjeblikket.

AFFALDSSORTERING:

Københavns Kommune tilbyder i øjeblikket tilskud på kr. 400,- til indkøb af indendørs affaldsbeholdere til bedre affaldssortering.

Læs mere på WWW.KBHSORTERER.KK.DK

RYD OP!!!:

I flere opgange er der beboere som parkerer sko, skabe m.v. ude i selve opgangen. Opgangene er også flugtveje i tilfælde af brand, så please fjern effekterne, så der er fri passage til enhver tid.

NØDHJÆLP:

VVS: J.B.C. VVS tlf. 3630-7834
Elektriker: Ivan P. tlf. 3617-3000