Altaner

Der må ikke grilles på altanen. Der må ikke spilles højt musik, hvis altandøren er åben.

 

Arbejdsdag

Bestyrelsen vil gerne sige mange tak for det pæne fremmøde til årets første arbejdsdag, der kom cirka 35 andelshavere. Der blev ydet en fremragende arbejdsindsats og samtidig var der også tid til lidt socialt samvær omkring grillen. Husk at sætte kryds i kalenderen til næste arbejdsdag  som bliver afholdt lørdag den 1. oktober.

 

Affald

Alt affald i skakten skal være indpakket.

 

Hærværk

Foreningen har haft en udgift på 5000 kr. til ventilatoren i blok 3, da den var brændt sammen, fordi der var sat klemmer i den.

 

Motionsrum

Er der nogen, der bruger motionsrummet? Kan der laves et udvalg, som kan komme med gode ideer til rummet.

 

Ferie

Bestyrelsen går på ferie. Det betyder, man kan forvente længere behandlings tid. Vi er tilbage til august. Alle beboer ønskes en god sommerferie.
Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.
Bestyrelsen