Parkering

”Gæstekort” er beregnet til håndværkerbiler og flyttebiler, ikke til private gæster. Hvis det bliver misbrugt, vil ordningen ophøre og kun håndværkere bestilt af foreningen vil få en gæsteparkering.

 

Entredøre

Opsætning af entredøre starter mandag d. 12. jan. i opgang 35. Der vil i begyndelsen blive sat 3 døre op om dagen. Der er delt sedler ud i opgang 35 og nogle lejligheder i opgang 37.

 

Snerydning

Der kan pludselig komme sne. Hvis cyklerne, der står op ad husmuren, ikke bliver fjernet, kan der ikke blive fejet på fortovet. Det kan ende med, at gårdmændene er nød til at fjerne dem.

 

Grønne områder

Arbejdet omkring blok 3 kører planmæssigt. Regner stadig med, at det er færdigt i uge 4.

 

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.                          

Og så ønsker vi alle et rigtig godt nytår!

Bestyrelsen