Generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 17. april kl. 19.00.

 

Affald

Køkken affald skal i pose og i affaldsskakten, ikke til storskrald. Papcontainer er til pap, ingen plastik eller pizzabakker.

 

Oprydning

Der vil i begyndelsen af februar blive oprydning af cykler mm. i kældrene og på området. Sæt allerede nu sedler på. Kan hentes hos Jesper.

 

Indbrud

I forbindelse med indbrud er der også blevet udøvet hærværk på cykler, så efterse din cykel, inden du bruger den. Træffer man personer i kælderen, man ikke kender, så spørg om deres ærinde.

 

Varmeaflæsning

I forbindelse med varmeaflæsning i februar, vi der blive sat nye målere op, så der fremover kan aflæses uden adgang til lejligheden.

 

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.

Bestyrelsen.