BRAND – praktisk information blok 5  – KÆLDERRUM :

Dit kælderrum skal tømmes hurtigst muligt, så sanering og genopbygning kan igangsættes hurtigst muligt. Kælderrummet skal derfor være tømt inden:

mandag den 26 marts 2018

Kontakt dit forsikringsselskab med hensyn til tømning af kælderrummet. De fleste forsikringsselskaber har procedurer med hensyn til borttransport og opbevaring af effekterne. Det er din indbo-forsikring , som dækker denne slags skader. Oplys evt. dit forsikringsselskab at RECOVER Skadeservice har opgaven med sanering – og at RECOVER i forvejen hjælper en del med tømning af kælderrum. Forsikringsselskaberne har ofte egne firmaer der hjælper med tømning af lejligheder/kælderrum, men nogen gange bruger de også firmaet som allerede er på pladsen.

Såfremt du IKKE har en indbo forsikring skal du selv sørge for at rummet bliver tømt inden ovennævnte dato. Hvis man skal ind i et sod skadet rum opfordrer vi til, at man benytter beskyttelseshandsker og støvmaske!!!

CONTAINER :

Ud for blok 5 opsættes en container hvor man kan smide sod skadede effekter fra kælderen ud. Undgå at bruge containeren til almindelig storskrald!!!

CYKLER og BARNEVOGNE

Kælderen skal også tømmes for cykler og barnevogne. Der bruges højtryksspuling til rensning, så cykler og barnevogne kan ikke bare flyttes rundt. Der opfordres til at bruge cykelkælder og rum til barnevogne i andre blokke. Cykler og barnevogne der ikke er fjernet inden datoen vil blive vurderet af varmemesteren. Hvis cyklerne skønnes værende skrot bliver de smidt ud sammen det øvrige storskrald.

TIDSHORISONT

Fra saneringen starter til man igen kan benytte kælderen går der ca. 4 måneder. Jo hurtigere rummene bliver tømt – jo hurtigere kan genopbygningen iværksættes.

Vaskemaskinerne kan benyttes normalt, men der vil være perioder hvor det ikke vil være muligt at få adgang.

Vi tilstræber at varsle strømafbrydelser og manglende tilgang til vaskerum så godt som muligt, men håber på forståelse hvis der opstår situationer hvor dette ikke lykkedes. Vi opfordrer alle til at følge med med på foreningens Facebook side, da dette er hurtigste måde at dele information på.

Alle henvendelser vedr. branden sendes pr. mail til: bestyrelsen@ab-valbyparken.dk

M.v.h. Bestyrelsen