Generalforsamling

Der vil blive afholdt generalforsamling torsdag d. 14 april kl 19.00. Husk at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

 

Rygning

Rygning er en privatsag; men der er regler, der skal overholdes. Der må ikke ryges i opgang eller kælder. Skodder må ikke smides på området. Det gælder også, når man ryger på altanen, så skal skoddet ikke smides ud over rækværket.

 

Affald

Der må ikke afsættes affald i kælderen. Det skal bæres ned til miljøstationen og lægges i de rigtige containere.

 

Vaskekælder

Det er beboerne selv, der står for rengøring af vaskekælder og tørrerum. Man skal huske, at hente sit vasketøj i tørrerummet.

 

Cykler

Det er forbudt at stille cykler på fortovet. De skal i kælder eller i cykelstativ. Er de ikke fjernet 1. marts, bliver de fjernet.

 

Støj

Vores bebyggelse er meget lydt. Vi får ofte henvendelser fra beboer, der føler sig generet af støj, især om natten. Undgå at spille højt, læg mobilen, hvis man bruger den som vækkeur, på et blødt underlag. Brug blødt fodtøj.

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.

Bestyrelsen.