Generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 17. april kl. 19.00. Hvis man har forslag til generalforsamlingen, vil bestyrelsen meget gerne have dem senest d. 17. marts. Meget gerne elektronisk på mail.

Har man lyst til at stille op som suppleant på generalforsamlingen, så ret henvendelse til bestyrelsen.

 

Fastelavnsfest

Bestyrelsen vil meget gerne sige en stor tak til arrangører og deltagere til tøndeafslagningen. Der deltog ca. 25 voksne og 25 børn. Det kan være, at vi kan få en tradition op at stå igen. 

 

Varmeaflæsning

Husk varmeaflæsningen i februar. Er man ikke hjemme, så aflevere en nøgle hos Jesper.

 

Vaskerier

Husk at tømme lommer og kontrollere bh. for løse genstande. Det koster ca. 1000 kr. at få fjernet fremmedlegemer fra pumpen.

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.

Bestyrelsen.