Her findes opslag vedr. generalforsamling og beboermøde, som ophængt i opgangene.

Generalforsamling TIRSDAG 25. MARTS 2014 kl. 1900

Valby Kulturhus

Valgårdsvej 4-8

2500 Valby

(samme sted som sidst)

HUSK AT FORSLAG SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST 1. MARTS !

 

Hent opslaget her