Parkering

Kommunen har lavet parkerings forbud i den ene side af Valbygårdsvej. Vær opmærksom på, hvor der må holdes. Vagterne er gavmilde med bøder.

 

Mere parkering

Hvis man mister sin p-tilladelse, vil det koste 500 kr. at få en ny.

 

Vand i kældrene

Vandskaden fra sidste år er nu afsluttet. Der er ingen skimmelsvamp, men kontroller alligevel jeres kælderrum for fugt.

 

Luft i varmesystemet

Så er installeringen af det centrale udluftningssystem på varmesystemet udført. 

 

El

Der er uddelt seddel til aflæsning af el. Har man spørgsmål, kan man henvende sig til bestyrelsen.

 

TV

DB-tv er blevet til Waoo-tv. Det betyder, at man skal foretage en ny kanalsøgning.

 

Affald

Køkken affald skal i pose og i affaldsskakten, ikke til storskrald. Papcontainer er til pap, ingen plastikbøjler eller pizzabakker.

Undgå at hælde fedt i køkkenvasken, lad den stivne og læg den i en affaldspose som så smides i affaldsskakten.

 

Cykler

Nu er sneen begyndt at falde. Da cykler langs husmuren umuliggør fejning af fortov, vil de blive fjernet.

 

Indbrud

Vi har desværre været udsat for en del indbrud i kældrene. Kontroller at kælderdørene lukker og smækker. Træffer man personer i kælderen, man ikke kender, så spørg om deres ærinde.

 

God Jul

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Mange tak for den store deltagelse ved juletræs tændingen.

 

Husk ved alle henvendelser telefonnummer og lejlighedsnummer.

Bestyrelsen.