Renovering ved blok 1 og 2

Der har været store problemer med kommunen omkring byggetilladelsen. Det betyder, at vi har måttet lave ændringer. Der bliver lagt fliser foran blok 1. Dette er lidt dyrere end asfalt. Derfor bliver cykelskuret udskudt, til vi kan få en ny bevilling på generalforeningen.

 

El-aflæsning

Der vil snart blive delt sedler ud, som skal bruges i forbindelse med den årlige aflæsning.

 

Juletræstænding

Bestyrelsen takker alle, der var med til at gøre vores årlige juletræstænding til en hyggelig fest.

 

Pap

Vi kan kun få vores pap containere tømt hver 3 uge. Hvis de ikke skal blive overfyldte, skal man trykke sine æsker helt flade og undlade at smide malerbøtter, klapvogne, trækasser og plastik i dem.

 

Yousee

Hvis man vil undgå gebyr for brevpost, skal man framelde det.

 

Blandingsbatterier

Da der er gået 5 år siden vandrørsrenoveringen, overgår vedligeholdes pligten til beboerne selv, da garantiperioden er udløbet.

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.