ARBEJDSDAG + SOMMERFEST

Næste arbejdsdag og sommerfest vil blive afholdt lørdag den 25. august .

Hvis man deltager på arbejdsdagen – eller har deltaget ved arbejdsdagen tidligere i år – vil deltagelsen i sommerfesten være gratis . Ellers er prisen 100 kr for mad og drikke pr. person. Pensionister er undtaget fra dette.

Tilmelding til sommerfest/arbejdsdag kan ske ved at sende mail til bestyrelsen eller smide en seddel i bestyrelsens postkasse i nr 89.

PROJEKT GRØNNE OMRÅDER

På seneste generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde videre med vores grønne områder.

På vores hjemmeside WWW.AB-VALBYPARKEN.DK under punktet INFO finder man GÅRDPROJEKT 2018 – 0904 , som er en tegning/skitse over projektet i sin nuværende form.

Bestyrelsen gerne have nogle flere inputs at arbejde med, så indretningen af grønne områder bliver et fælles projekt.

Hvis du har ideer – eller forslag til ændringer – så er det NU de skal afleveres til bestyrelsen !!!

Vi er dog underlagt en del begrænsninger fra Kommunen, så der kommer ex. ikke flere parkeringspladser, og der er ligeledes krav om størrelsen til beplantede områder o.lign.

Forslag kan sendes til bestyrelsen på mail eller ved at smide en seddel i bestyrelsens postkasse i nr. 89.