Regler for støj § 5

1. Støjende adfærd på ejendommen bør undgås.

2. Benyt dagtimerne, når De skal foretage arbejder, der kan være til gene for andre beboere.

3. El værktøj og andet støjende værktøj må kun benyttes mellem kl. 08.00 og kl. 18.00 på hverdage samt kl. 8.00 til kl. 12.00 søndage og helligdage. Slagboremaskine kan lånes af ejendomsmesteren i kontortiden.

4. Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til øvrige beboere, og må under ingen omstændigheder være til gene.

§ 3

2. Tørring af tøj samt luftning og rystning af sengetøj fra vinduer eller altan må ikke finde sted.

Motionsrum

Bruger du motionsrummet? Giv en tilbagemelding til bestyrelsen. Skal vi nedlægge det, eller skal vi opgradere det.

Hobbyrum

Er der nogen, der vil være med til at oprette et hobbyrum. Henvendelse til bestyrelsen.

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.
Bestyrelsen.