TV/internet

Har man en dbmail adr. skal man være opmærksom på, at den bliver lukket pr. 31. aug.

Bokse fra Waoo (ATA mm.) skal returneres. Man kan aflevere dem med lejlighedsnummer på hos Per, så sørger vi for returneringen.

Har man fået en regning, hvor man skal have penge tilbage, skal man selv ringe (70292444) og opgive konto nr. for at få dem tilbage.

Læs mere om alle ændringerne i dette dokument. Bemærk at der er en ændring, opdateret. 25. august 2014.

 

Fællesinstallationer

Der må ikke ændres på de fælles installationer uden tilladelse fra bestyrelsen og ændringer må kun udføres af en autoriseret håndværker.

 

Affaldssortering

Affaldssorteringen er general alt for dårlig. Hvis affaldet ikke er sorteret rigtig, får vi en ekstra regning. Læs på de enkelte containere, hvad der må lægges i dem.

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.

 

Bestyrelsen.