Corona

  • Arbejdsdage er aflyst indtil videre.
  • Der indkaldes til ordinær generalforsamling så snart lovgivningen tillader, at vi må samles igen.

Nyttehaver / højbede

Som del af projekt Grønne områder er vi klar til at etablere nyttehaver/højbede ved blok 5 (foran bilerne). Hvis du/i er interesseret i at få et bed, så kontakt bestyrelsen på mail, eller med en seddel i bestyrelsens postkasse i nr 89. Hvis interessen er meget stor vil der blive trukket lod. Hvis man tidligere har kontaktet bestyrelsen for at få et bed, må man gerne kontakte os igen, så vi er sikre på, at alle får chancen.

Ny parkering til ladcykler og barnevogne

I forbindelse med helhedsplanen, er der under nogle af altanerne på havesiden ved blok 3 – 5 og 7 opsat metalstativer. Det er meningen at ladcykler og barnevogne, som man ikke kan/vil soette i kælderen skal parkeres her. Metalstativet giver mulighed for at låse køretøjet fast til denne. Dette for at frigøre plads til almindelige cykler i de eksisterende cykelskure.

Bestyrelsen appellerer til, at man anvender koede- eller wirelåse som er belagt med gummi eller stof for at mindske støjgener.