Generalforsamling

Bestyrelsen vil gerne takke de mange der mødte op.

 

Varmemester

Der kan hentes maling til garageportene hos Per, så man kan male dem her i foråret.
Husk at vil man i forbindelse med varmemesteren, skal man ringe på 40463793.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i kældrene eller i opgangene. Det er en selvfølgelighed, at der hverken drysses aske eller smides skodder ud fra altanen.

 

Altaner

Husk at altankasser med mere skal placeres inden for altanen.

 

Barnevognsrum

Der må kun stilles barnevogne og klapvogne i barnevognsrummene. Man må forvente at andre ting vil blive fjernet ude varsel.

 

Husk ved alle henvendelser navn, telefonnummer og lejlighedsnummer.

Bestyrelsen.