Så er miljøstationen ved at være færdig. Der vil komme nærmere besked om, hvordan den skal fungere.

Vi har stadig ikke fået resultatet fra SSG om blok 3-7, men vi frygter stadig, at alle kælderrum skal ryddes og behandles mod skimmelsvamp.

Parkering af cykler, knallerter og motorcykler må ikke finde sted langs husmurene.
Biler må kun parkeres på ens egen lejede p-plads.
 
Container til pap og papir må ikke bruges til plastik urtepotter med mm.

PRO-LINE starter op i blok 1 i begyndelsen af november. Opgangene er adviseret.
Der bliver ikke arbejdet i december måned. I det nye år fortsættes i de andre blokke.

På grund af en stor vandskade blev vores varmesystem næsten tømt for vand. Det betyder, at vi er i samme situation som sidste år.  Alle beboere på øverste etage skal i gang med udluft af radiator. De andre beboer skal sætte varme på nogle timer, så vi kan få luften opad.

Bestyrelsen arbejder på en råskitse omfattende de grønne områder. Den skulle gerne være færdig til godkendelse på næste generalforsamling. Det betyder, at der ikke bliver gjort noget ved brakmarken ved blok 5 på nuværende tidspunkt.

Der er 1 års gennemgang af altaner 1. dec. Nærmere besked følger.

Børnefamilier kan hente græskar hos Jesper.

 Ved alle henvendelser til bestyrelsen bedes der opgives navn, adr.,  lejlighedsnr.  og telefonnummer.

Bestyrelsen