Parkering

Der er, som tidligere meddelt 10 min. observeringstid for alle. Er ens p-plads optaget af en fremmed bil, kan man ringe på 36410019, og tilkalde en p-vagt.

 

Vand i kældrene

Der er nu installeret højdevandslukkere i afløb i blok 3 til 7.

 

Luft i varmesystemet

Der bliver installeret et centralt udluftningssystem på varmesystemet, så det fremover ikke skulle være nødvendig med udluftning i de øverste lejligheder.

 

El

Der kan stadig hentes sparepære hos Jesper. Tilbuddet fra jysk el gælder til nytåret.

 

Affald

Køkkenaffald skal i pose og i affaldsskakten, ikke til storskrald. Papcontainer er til pap, ingen plastik eller pizzabakker.

 

Husk ved alle henvendelser telefonnummer og lejlighedsnummer.

Bestyrelsen.