Så er miljøstationen ved at være færdig. Der er sat hængelåse på portene. Der er adgang til storskraldsrum og miljørum med vores systemnøgle(hoveddørsnøglen). Følg venligst de opsatte skilte. Der er ved at blive udarbejdet et brugshæfte.

Parkering af cykler, knallerter og motorcykler må stadig ikke finde sted langs husmurene. Biler må kun parkeres på ens egen lejede p-plads. Gæsteparkering ude på vejen.

PRO-LINE projektet kører på skinner. De bliver færdige med både blok 1 og 2 i år.

Altaner. Der er lagt seddel i postkassen. Alle bedes afleverer den, også selvom der ingen indsigelser er. Har man ingen seddel fået, kan man hente en hos Jesper.

Der er installeret bekey i vores dørsystem uden udgifter for foreningen. Det er et system, som når de bliver koblet på, kan anvendes af postvæsen, hjemmehjælp mm. I første omgang er det vores reklame og gratisavisbude som skal bruge det. De får en kode på deres mobil, som de skal bruge til at åbne døren med(lave blokke). Koden kan kun bruges en gang, og der bliver registreret, hvornår den er brugt.

Reparation af garagetagene skulle starte op på mandag.

Der er lavet en liste over vores håndværkere, hvor man kan henvender sig i nødstilfælde. Den findes også her.

Snedker: Jimmy Jespersen 4060 2225

VVS vandrør: J.B.C. / Jan 3630 7834

VVS kloak/rens: Allan Villadsen 3649 2122

Elektriker: Ivan P. 3617 3000

Murer: Jorge Hotte Oslev 2991 9704

 

Ved alle henvendelser til bestyrelsen bedes der opgives navn, adr.,  lejlighedsnr.og telefonnummer.