MARTS Nyhedsbrev til beboerne.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver afholdt onsdag d. 27- april 2011 kl. 19.00.

 

Cykler

Cykler må ikke stilles langs husmuren. Biler må ikke parkeres uden for P-pladser.

 

YouSee

YouSee vil, med bestyrelses viden, i april foretage en interessemåling om, hvorvidt andelshavere er interesseret i at få leveret tv, bredbånd og telefoni fra dem.
I den forbindelse vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at det er den enkelte andelshaver, der har en aftale med Dansk Bredbånd, og det bliver også den enkelte andelshaver, der laver en aftale med YouSee.

 

Parkeringspladser

Da foreningen har haft problemer omkring parkeringspladserne, bl.a. at man ikke siger dem op, selvom man ikke mere har bil, vil lejere af p-pladser og garager modtage et brev fra administrator, hvor man bliver bedt om at opgive registreringsnummer på sin bil.

 

Jordrotter

Der er konstateret jordrotter (rotter der ikke kommer fra kloakkerne) ved container pladsen. Det betyder, at traktorgaragen m.m. skal rives ned (påbud fra kommunen) for at bekæmpe dem. Dette medfører, at der ikke må parkeres ved pladsen i dagtimerne.

 

Ved alle henvendelser til bestyrelsen bedes der også opgives telefonnummer.

Bestyrelsen.