Vejledning til behandling af altanbund og gelænder kan hentes på vores hjemmeside eller hos Jesper. Der kan bruges hårdtræolie eller lindolie. Pas på selvantændelse af klude.

Ifølge husorden for altaner skal vi fremhæve, at der ikke må grilles og ikke udvises støjende adfærd.

Bestyrelsen holder ferie fra d. 14.juni til den 11. aug. Det betyder, at der ikke er åbent i bestyrelseskælderen og der kan være længere tidsbesvarelse  på vores mail.

Fra 1. juli vil der kun være torsdagsaftens åbning den 2. torsdag i måneden. Er dette en helligdag så den efterfølgende torsdag.

I forbindelse med udlejning af ét enkelt værelse, skal vi gøre opmærksom på paragraf 11 i vores vedtægter.

Bestyrelsen ønsker alle en god ferie.